Chương trình số 47 (2017)

Thành phần gia đình:

  • Anh Phạm Hoàng Dũng, sinh năm 1960, bán hủ tiếu gõ ngày đêm.
  • Vợ Đinh Thị Thủy, sinh năm 1965, mắc bệnh bạch cầu kinh, không có khả năng lao động.
  • Con Phạm Thị Thảo, sinh năm 1987, bị tâm thần.
  • Con Phạm Hoàng Thuận, sinh năm 2000, học lớp 5 trường TH Cờ Đỏ II.

Xem video: xem video

Tình trạng gia đình:

Gia đình anh Dũng thuộc diện xóa đói giảm nghèo, cả gia đình bốn người sống trong một mái nhà mục nát, không có tiền để sửa chữa. Một mình anh lao động để kiếm tiền vừa lo thang thuốc cho vợ, vừa lo cho hai đứa con, một đứa thì bệnh tật, một đứa thì đang học. Với bao khó nhọc và vất vả ngày đêm bán hủ tiếu gõ, anh vẫn cố gắng lo cho đứa con ăn học đàng hoàng.

Mong muốn của anh Dũng là có thể trị bệnh cho vợ con, một căn nhà để che mưa, che nắng và có một ít tiền làm vốn.

Comments