Những câu chuyện đời

September 11, 2017

Chương trình số 29 (2017)

  ❏ Thông tin gia đình: Nhân vật: Anh Huỳnh Bé Ba, sinh năm 1972 (45 tuổi) – Bảo vệ khách sạn Vợ: Nguyễn Thị Loan, […]
September 11, 2017

Chương trình số 28 (2017)

Thành phần gia đình: Nhân vật: Triệu Văn Đướng – sinh năm 1971 Con trai: Triệu Văn Tuấn – sinh năm 2007, bị bại liệt do […]
August 9, 2017

Chương trình số 27 (2017)

  ❏ Thông tin gia đình: – Nhân vật: Nguyễn Thị Lan – Sinh năm 1975 (42 tuổi) – Làm ruộng, bẻ bắp chuối, làm thuê […]
August 9, 2017

Chương trình số 26 (2017)

  Thông tin gia đình: Nhân vật: Đinh Thị Chín – Sinh năm 1965 (50 tuổi) – Bị hở van tim 2 lá, thiếu máu não, […]
August 9, 2017

Chương trình số 25 (2017)

  Thành phần gia đình: –         Bà Lê Thị Nén – Sinh năm 1933 –         Ông Nguyễn Văn Đặng – Sinh năm 1932 –         Con: Lý […]
August 9, 2017

Chương trình số 24 (2017)

  ◆ Thông tin gia đình: – Nhân vật : Ngô Thị Kiều – Sinh năm 1963 (54 tuổi) – Con : Trần Thị Minh Thư […]
August 9, 2017

Chương trình số 23 (2017)

  Thành phần gia đình: –  Chồng: Lê Thanh Nam – Sinh năm 1981 – Vợ: Dương Thị Chương – Sinh năm 1982 – Dân tộc […]
August 9, 2017

Chương trình số 22 (2017)

  Thông tin gia đình: – Nhân vật: Lê Thị Tú Oanh – Sinh năm 1993 (24 tuổi) – Em : Lê Thị Tú Mai – […]
June 27, 2017

Chương trình số 21 (2017)

  ◆ Thông tin gia đình: ⚪ Nhân vật:Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1956 (61 tuổi) – Làm mướn ⚪ Con trai: Nguyễn Hoài Thương, sinh năm 1993 […]
June 27, 2017

Chương trình số 20 (2017)

  Thông tin gia đình: Nhân vật: Cô Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1972 (42 tuổi) Con: Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1998 (16 tuổi) Con: […]
June 27, 2017

Chương trình số 19 (2017)

  ◆ Thông tin gia đình: ⚪ Nhân vật: Võ Thị Nở – Sinh năm 1965 (52 tuổi) – Bán đồ tươi ⚪ Con trai: Nguyễn […]
June 27, 2017

Chương trình số 18 (2017)

  ◼ Thông tin gia đình: ▶ Nhân vật: Chị Đoàn Thị Mai – Sinh năm 1991 (25 tuổi) ▶ Chồng : Anh Phạm Hồng Sương […]