Những câu chuyện đời

May 24, 2018

Chương trình 117 (số 13/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình: – Nhân vật: Anh Nguyễn Văn Thuận – SN 1979 (39t) – Bệnh áp xe gan, sỏi thận, phổi […]
April 24, 2018

Chương trình 116 (số 12/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình:   Nhân vật  : Lê Văn Chương – Sinh năm 1991 (27 tuổi)   Vợ           : Hoàng Thị Ánh Xuân – Sinh […]
April 24, 2018

Chương trình 115 (số 11/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình: – Nhân vật: Quách Thị Liệu – Sinh năm 2004 (14 tuổi) – Học lớp 8 – Mẹ: Quách […]
April 20, 2018

Chương trình 114 (số 10/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật : Trương Văn Vàng – Sinh năm 1987 (31 tuổi) Con : Trương Nguyễn Cẩm Thu – […]
April 20, 2018

Chương trình 113 (số 9/2018)

  Xem video: Nhân vật: Bà Võ Thị Gấm, sinh năm 1940 (77 tuổi) – Già yếu Con trai: Nguyễn Văn Tho, sinh năm 1966 (51 tuổi) – […]
April 20, 2018

Chương trình 112 (số 8/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật : Điểu Lế – Sinh năm 1982 (36 tuổi)  Vợ : Thị Then – Sinh năm 1988 […]
April 20, 2018

Chương trình 111 (số 7/2018)

  Xem video: Ở ấp Thị Tứ, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bà con ai ai cũng biết anh Lê Thiện […]
March 14, 2018

Chương trình 110 (số 6/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật : Trần Văn Sanh – Sinh năm 1960 (58 tuổi) Vợ : Nguyễn Thị Thu Hà – […]
March 14, 2018

Chương trình 109 (số 5/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình: – Nhân vật: Nguyễn Văn Tùng – Sinh năm 1977 (41 tuổi) – Làm thuê làm mướn – Vợ: […]
March 14, 2018

Chương trình 108 (số 4/2018)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật : Điểu Định – Sinh năm 2006 (11 tuổi) – Học lớp 5 Em : Điểu Nguyễn […]
March 14, 2018

Chương trình 107 (số 3/2018)

  Xem video: Thành phần gia đình: có 4 người –          Bà nội: Nguyễn Thị Quang, sinh năm 1930, già yếu không có sức lao động […]
February 3, 2018

Chương trình 106 (số 2/2018)

  Xem video: NGUYỄN QUANG KHẢI, 19 tuổi, sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Đà Lạt (Khoa Ngoại ngữ) đang đứng trước ngã […]