Những câu chuyện đời

November 29, 2016

Chương trình số 45

☑ Thành phần gia đình: ⁍ Huỳnh Hoàng Tư (1991): đang học lớp 10, nhưng có khả năng phải nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp […]
November 22, 2016

Chương trình số 44

☑ Thông tin gia đình: ⁍ Nhân vật: Anh K’Biệt – Sinh năm 1978 (38 tuổi) – Bị mù bẩm sinh ⁍ Vợ : Chị K’Heng – […]
November 14, 2016

Chương trình số 43

☑ Thành phần gia đình: ⁍ Anh: Nguyễn Văn Công, sinh năm 1970, bị bại liệt hai chân. Nghề nghiệp: sửa xe đạp. ⁍ Vợ : Thạch […]
November 14, 2016

Chương trình số 42

☑ Thông tin gia đình: ⁍ Nhân vật: Trần Thị Ngọc Ánh – Sinh năm 2004 (12 tuổi) – Học lớp 5 ⁍ Mẹ: Trần Thị Thúy […]
October 31, 2016

Chương trình số 41

☑ Thành phần gia đình: ⁍ Cha: Phạm Văn Lẩn – sinh năm 1939; hiện ông Lẩn bị gai cột sống. ⁍ Mẹ: Trần Thị Đông – […]
October 31, 2016

Chương trình số 40

Thông tin gia đình: Nhân vật: Chị Bùi Thị Mai – Sinh năm 1985 (31 tuổi) Chồng : Anh Bùi Đức Sơn – Sinh năm 1986 […]
October 17, 2016

Chương trình số 39

Thông tin gia đình: Nhân vật: Vi Thị Huyền sinh năm 2001 (15 tuổi) Nhân vật: Vi Văn Phong, sinh năm 2004 (12 tuổi) Nhân vật: […]
October 17, 2016

Chương trình số 38

Thông tin nhân vật: Gia đình có 2 người: Chị Huỳnh Thảo Em (1976): bị bệnh tụ máu não dẫn đến đi lại khó khăn và […]
October 10, 2016

Chương trình số 37

Thông tin: Nhân vật: Chị Kator Thị Đuyến, sinh năm 1994 (22 tuổi) Chồng : Chamalea Hơn, sinh năm 1994 (22 tuổi) Em: Kator Phia (sinh […]
September 26, 2016

Chương trình số 36

Thông tin: Mẹ: Nguyễn Kim Bạc, sinh năm 1951 – Nghề nghiệp: làm các loại bánh đi bán dạo. Con: Dương Mỹ Liền, sinh năm 1970, […]
September 20, 2016

Chương trình số 35

Thông tin: Nhân vật: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh năm 1953 (63 tuổi) Con : Lê Văn Minh, sinh năm 1994 (22 tuổi), bị bứơu […]
September 12, 2016

Chương trình số 34

Thông tin: Nhân vật: Nguyễn Lý Chương – Sinh năm 2004, bị u ác tính ở cổ. Cha: Nguyễn Văn Huy – Sinh năm 1981; Chạy […]