Những câu chuyện đời

March 29, 2016

Chương trình số 10

Thông tin: Nhân vật: Em Trần Thị Mỹ Huyền – 9 tuổi – Bị phỏng nặng Cha: Anh Trần Văn Lắng – 38 tuổi – Làm […]
March 28, 2016

Chương trình số 9

Thông tin: Nhân vật:   Lâm Văn Châu, sinh năm 1977 (38 tuổi) Vợ        :  Liên Hồng Lịnh, sinh năm 1977, (38 tuổi) Con      :  Lâm Thảo […]
March 19, 2016

Chương trình số 8

Thông tin: Nhân vật: Anh Trần Văn Ngà – Sinh năm 1986 (29 tuổi) – Bị khiếm thị, làm nghề hái thuốc nam Con gái: Trần […]
March 9, 2016

Chương trình số 7

Thông tin: – Nhân vật: Bà Nguyễn Thị Cạnh – Sinh năm 1941 (74 tuổi) – Trồng, bán rau – Cháu gái: Trần Thị Thuỳ Trang […]
February 23, 2016

Chương trình số 6

Thông tin: Nhân vật: Lý Tấn Hưng – Sinh năm 1954 (61 tuổi) Vợ         : Huỳnh Thị Kim Nhàn – Sinh năm: 1959 (56 tuổi) – […]
February 15, 2016

Chương trình số 5

Những câu chuyện đời – Chương trình số 5 Thông tin: –    Nhân vật: Lê Văn Hạnh – Sinh năm 1968 (47 tuổi) –    Vợ        : […]
February 10, 2016

Chương trình số 4

Những câu chuyện đời – chương trình số 4 Thông tin nhân vật: – Nhân vật: Phạm Thị Nguyện – Sinh năm 1974 (41 tuổi) – […]
January 26, 2016

Chương trình số 3

Chương trình phát thanh những câu chuyện đời – chương trình số 3 Thông tin nhân vật: Người chị lớn Đoàn Thị Thu Hương – 17 […]
January 26, 2016

Chương trình số 2

Chương trình phát thanh những câu chuyện đời – Chương trình số 2 Thông tin nhân vật: – Chị Phan Thị Hoàng Anh – Sinh năm: […]
January 26, 2016

Chương trình số 1

Chương trình phát thanh những câu chuyện đời – chương trình số 1 Thông tin nhân vật: Nhân vật: Nguyễn Khánh Duy, sinh năm 2003 Em     […]