Những câu chuyện đời

August 22, 2019

Chương trình 180 (số 28/2019)

    Xem video: Thông tin gia đình:   Nhân vật: Nguyễn Thị Hiếu– Sinh năm 1975 (44 tuổi)   Chồng     : Trần Văn Nhơn – […]
August 22, 2019

Chương trình 179 (số 27/2019)

    Xem video: Thông tin gia đình: NV: Nguyễn Thị Thúy Liễu – SN 1976 (43t) – Ung thư giai đoạn cuối Con gái: Nguyễn […]
July 31, 2019

Chương trình 178 (số 26/2019)

    Xem video: Thông tin gia đình:   Nhân vật : Phạm Thị Thi – Sinh năm 1950 (69 tuổi)   Cháu ngoại: Dương Minh Nhân […]
July 24, 2019

Chương trình 177 (số 25/2019)

    Thông tin gia đình: Nhân vật     : Nhan Kim Thắm – SN 1981 (38 tuổi) – Làm mướn Chồng:        […]
July 24, 2019

Chương trình 176 (số 24/2019)

    Xem video: Thông tin gia đình:   Nhân vật  : Vũ Văn Hương –  Sinh năm 1976 (43 tuổi)   Vợ             : Nguyễn Thị Lệ Hằng – […]
July 8, 2019

Chương trình 175 (số 23/2019)

    Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật: Bùi Văn Kiệt – SN 1979 (40 tuổi) – Khuyết tật do tai nạn Vợ: Trần […]
July 1, 2019

Chương trình 174 (số 22/2019)

    Xem video: Thông tin gia đình:   Nhân vật: VŨ THỊ MẬN – Sinh năm 1977 (42 tuổi)   Con         : Nguyễn Thị Thu Phương […]
June 29, 2019

Chương trình 173 (số 21/2019)

    Xem video:   Thông tin gia đình: NV: Huỳnh Thị Nương – SN 1980 (39t) – Làm nghề đặt lú Con trai: Nguyễn Văn […]
June 17, 2019

Chương trình 172 (số 20/2019)

    Xem video: Thành phần gia đình: Nhân vật chính: anh Nguyễn Văn Nhớ – sinh năm 1979 (35 tuổi) làm thuê. Vợ:  Võ Thị […]
June 17, 2019

Chương trình 171 (số 19/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật     : Bùi Thị Điệp, SN 1940 (79 tuổi) – Già yếu Cháu         : Phan Thị Hòa, […]
June 3, 2019

Chương trình 170 (số 18/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật: Nguyễn Văn Dũng – Sinh năm 1977 (42 tuổi) Vợ: Nguyễn Thị Thúy Loan – sinh 1975 (44 […]
May 28, 2019

Chương trình 169 (số 17/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật : Phạm Văn Út, SN 1987 (32 tuổi) – Mua bán rổ, thúng Vợ : Lý Thị […]