Những câu chuyện đời

June 17, 2019

Chương trình 172 (số 20/2019)

    Xem video: Thành phần gia đình: Nhân vật chính: anh Nguyễn Văn Nhớ – sinh năm 1979 (35 tuổi) làm thuê. Vợ:  Võ Thị […]
June 17, 2019

Chương trình 171 (số 19/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật     : Bùi Thị Điệp, SN 1940 (79 tuổi) – Già yếu Cháu         : Phan Thị Hòa, […]
June 3, 2019

Chương trình 170 (số 18/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật: Nguyễn Văn Dũng – Sinh năm 1977 (42 tuổi) Vợ: Nguyễn Thị Thúy Loan – sinh 1975 (44 […]
May 28, 2019

Chương trình 169 (số 17/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật : Phạm Văn Út, SN 1987 (32 tuổi) – Mua bán rổ, thúng Vợ : Lý Thị […]
May 21, 2019

Chương trình 168 (số 16/2019)

Thông tin gia đình: Nhân vật  : Lê Thị Cúc –  Sinh năm 1940 (79 tuổi) Con gái      : Lê Thị Nga – sinh năm 1970 (49 […]
May 14, 2019

Chương trình 167 (số 15/2019)

Thông tin gia đình: Nhân vật     : Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1969 (50 tuổi) – Nhiễm CĐDC – Bị nhiều chứng bệnh Vợ: Tô Bích […]
May 6, 2019

Chương trình 166 (số 14/2019)

  Xem video:  Nhân vật: Hồ Thị Trà My – Sinh năm 2001 (18 tuổi) – Học lớp 12  Em: Hồ Thị Thúy Duy – sinh năm […]
May 4, 2019

Chương trình 165 (số 13/2019)

   
April 22, 2019

Chương trình 165 (số 12/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình:   Nhân vật  : Nguyễn Thị Thơ– Sinh năm 1985 (34 tuổi) Chồng       : Trần Trung Thiên Hoàng, sinh năm […]
April 16, 2019

Chương trình 165 (số 11/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: NV: Trần Hoàng Minh – SN 2001 (18t) – Học lớp 12 Mẹ: Nguyễn Thị Hoài Sơn – SN […]
April 8, 2019

Chương trình 164 (số 10/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình:   Nhân vật: PHẠM CÔNG THẾ– Sinh năm 1970 (49 tuổi)   Con: Phạm Thế Minh – sinh năm 2002 […]
April 1, 2019

Chương trình 163 (số 09/2019)

  Xem video: Thông tin gia đình: Nhân vật: Đoàn Minh Toàn, SN 1980 (39t) – Mắc nhiều chứng bệnh Con trai: Đoàn Chí Nguyên, SN 2009 (10 […]